Od 23. do 25. září nás čeká opět pouť rodin, při níž Msgr. Bernard Fellay vysvětí kapli a bude konsekrovat dva oltáře.

V pátek 23. 9.
po růženci, který bude začínat v 17:30, Jeho Excelence v 18:00 nejprve zapečetí schránky s relikviemi, vystaví je k veřejné úctě. Následuje modlitba matutina.

V sobotu 24. 9.
začíná vlastní obřad svěcení v 10.00 hod. Na čtyři hodiny odpoledne připravila naše mládež divadelní představení o svaté Hedvice. Večer bude společný táborák a volná zábava.

V neděli 25. 9.
bude mše sv. v 8.00 hod., po ní čas na snídani a v 10.00 začíná pěší pouť s křížovou cestou k Panně Marii Pomocné. Ve 12.30 se na poutním místě pomodlíme růženec a pouť bude zakončena závěrečným požehnáním.