Tábor pro chlapce od 14 do 22 let
8. 7. – 16. 7.      2400,- Kč
přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.cz

Tábor pro chlapce od 6 do 13 let
16. 7. – 29. 7.    3800,- Kč
přihlášky P. Filip Marada – pfmarada@fsspx.cz

Tábor pro dívky od 6 do 13 let
30. 7. – 12. 8.    3800,- Kč
přihlášky P. Luděk Čekavý – plcekavy@fsspx.cz

Tábor pro dívky od 14 do 22 let
12. 8. – 20. 8.    2400,- Kč
přihlášky P. Aleš Hakl – pahakl@fsspx.cz

U všech táborů lze zažádat o individuálně přiznávanou slevu.

Přihlášky na tábory je nutno podat do konce května, případné opožděné platby a slevy domluvit se zodpovědným knězem. Tábor musí být zaplacen nejpozději jeden měsíc před jeho začátkem. Přihlášky přijímáme do zaplnění počtu daných míst závaznými písemnými přihláškami. Na ústní rezervace či podmíněné přihlášky nebude brán v pořadníku zřetel, jakož i na přihlášky, jež nebudou v termínu zaplaceny. Při nástupu na tábor musí mít dítě předepsaná potvrzení a podstatné vybavení (především prostěradlo a spacák, dostatek osobního prádla – nejsme prádelna) uvedené v propozicích, jinak nebude na tábor přijato. Nejasnosti lze vždy předem konzultovat s knězem zodpovědným za daný tábor.