Tábor pro chlapce od 14 do 22 let
10. 7. – 18. 7. 2021   1800,- Kč
Přihlášky: P. Tomáš Stritzko (ptstritzko@fsspx.cz)

Tábor pro chlapce od 6 do 13 let
18. 7. – 31. 7. 2021   2800,- Kč
Přihlášky: P. Filip Marada (pfmarada@fsspx.cz)

Tábor pro dívky od 6 do 13 let
1. 8. – 14. 8. 2021   2800,- Kč
Přihlášky: P. Luděk Čekavý (plcekavy@fsspx.cz)

Tábor pro dívky od 14 do 22 let
14. 8. – 22. 8. 2021   1800,- Kč
Přihlášky: P. Aleš Hakl (pahakl@fsspx.cz)

U všech táborů lze zažádat o individuálně přiznávanou slevu.

Tábory jsou přednostně určeny pro děti navštěvující tradiční Mši sv. Přihlášky se podávají e-mailem uvedeným u každého jednotlivého tábora. V přihlášce je nutno uvést jméno kněze, který zodpovídá za kapli, kterou daná rodina navštěvuje. Dítě platí za přihlášené až po zpětném potvrzení přihlášky zodpovědnou osobou. Stejná pravidla platí i pro tábor pro starší dívky, které však od 18. roku věku zodpovídají samy za sebe. Po naplnění stavu nebudou další přihlášky přijímány.