Od pátku 24. září do neděle 26. září.

Hlavní intencí poutě je prosba za ochranu nenarozeného a rodícího se života a za celoživotní věrnost našich dětí katolické tradici.

V pátek 24. 9.
začneme v Domě svaté Hedviky v 17.30 hod. společným růžencem, v 18.00 hod. bude mše sv. a po ní adorace do 22.00 hod., zakončená svátostným požehnáním.

V sobotu 25. 9.
bude mše sv. v 8.00 hod., po ní čas na snídani a v 10.00 hod. vyjdeme po křížové cestě (modlitba křížové cesty) na poutní místo Panny Marie Pomocné. Kdo nemůže jít pěšky, může dojet na poutní místo automobilem. Na poutním místě bude cca ve 13.00 hod. růženec, zakončený požehnáním.
V 17.00 hod. bude v Domě sv. Hedviky přednáška (Zamyšlení nad aspekty křesťanské výchovy v rodinách – P. Tomáš Stritzko FSSPX) a poté čas na setkání a zábavu.

V neděli 26. 9.
v 10.00 hod. bude mše sv., kterou bude pouť rodin zakončena.


Proviantní zabezpečení si zajišťuje každý sám, v Domě sv. Hedviky bude k dispozici černý čaj, voda se šťávou a horká voda na přípravu kávy, popř. jiných vlastních nápojů.

Děti, které se účastnily táborů, mohou přenocovat v Domě sv. Hedviky, nahlásit se musí do 15. září u P. Marady. Děti přebereme od pátku po večerní mši sv. do mše sv. v sobotu a pak v sobotu před sedmnáctou hodinou do deváté hodiny v neděli. Každý přihlášený obdrží praktické pokyny, je povinen je pročíst a dodržovat, kdo tyto nesplní, nebude k přenocování přijat. Toto přenocování není zpoplatněné, za dobrovolný příspěvek budeme vděční.